Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Contributie

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Voor seizoen 2020-2021 geldt de volgende contributie:

Senioren

€ 380,00Trim

€ 219,00

Junioren ABC

€ 314,00

Junioren D

€ 269,00

Junioren E

€ 244,00

Junioren F

€ 205,00

G-Hockey

€ 167,00

Benjamins

€ 149,00

FunkyBenji

€ 144,00

Trainingslid ABCD

€ 175,00

Trainingslid EF

€ 150,00

Top-toeslag AB

€ 75,00

Top-toeslag CD

€ 50,00

Niet spelend lid

€ 100,00

Zaalhockey toeslag Top

€ 90,00

Zaalhockey toeslag Subtop

€ 68,00

Zaalhockey toeslag breedte

€ 60,00

Zaalhockey toeslag 3F

€ 25,00

Zaalhockey toeslag 6E

€ 30,00

Inschrijfgeld jeugd

€ 50,00

Inschrijfgeld senioren

€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorwaarden

 

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. 

 

Bij inschrijving voor 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving na 1 januari is de helft van de contributie verschuldigd.


Voor het treffen van een betalingsregeling kun je contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Het lidmaatschap van HV Myra wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

De contributieheffing vindt plaats door onze partner ClubCollect. 

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het seizoen waarvoor men wil opzeggen per e-mail: [email protected]. Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer of coach) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.

Opzeggen na 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan in rekening worden gebracht. Bij opzegging na 1 mei, maar voor 1 juni is een bedrag van € 75,00 verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, volgt geen teruggave van contributie. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.


 

Hoodsponsors

Instagram