Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Junioren Mei
16

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Nieuws afbeelding
In de bijlage van dit bericht vinden jullie het vernieuwde selectiebeleid voor de jeugd van HV Myra. Dit beleid is het resultaat van de samenwerking tussen het TC Jeugd en de Myra Hockey Academy en kan worden ingevoerd omdat een aantal randvoorwaarden daarvoor inmiddels in ingevoerd. Hierover wordt hieronder en in het document meer uitleg gegeven. 

De Myra Hockey Academy (MHA) heeft zich als doel gesteld om elke speler zo goed mogelijk op zijn of haar niveau te begeleiden om op die manier een optimale ontwikkeling van de speler te realiseren. Om dit te bereiken hebben wij een aantal veranderingen ten opzichte van het vorige seizoen doorgevoerd die er toe leiden dat spelers zo optimaal mogelijk worden gevolgd om een optimaal beeld te krijgen van hun ontwikkeling. 
  • Meer informatie over de teamindeling van de Benjamins is te vinden op de site onder het kopje ‘jongste jeugd’, dat te vinden is op de ‘hockey’ pagina.
  • De trainingen van de Jongste Jeugd staat onder leiding van een veldcoördinator. Omdat de hele categorie tegelijkertijd dezelfde oefeningen doorloopt krijgen de spelers gelijke kansen om zich te ontwikkelen. De veldcoördinator houdt direct zicht op de ontwikkeling van de spelers en kan daardoor samen met de trainers een zo optimaal mogelijke teamindeling adviseren aan de MHA. 
  • De eerstelijnsteams trainen samen met de tweedelijnsteams op één veld zodat ze zoveel mogelijk met elkaar in contact blijven, waardoor er een completer beeld is van de ontwikkeling van de individuele spelers ten opzichte van elkaar en de groep. 
  • Ook de breedte teams trainen dit seizoen zoveel als mogelijk tegelijkertijd op hetzelfde veld. Door deze constructie krijgen wij ook van deze groep spelers een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van de spelers. Daarnaast is sinds dit seizoen een scoutingscommissie actief die zich richt op de breedteteams om met hun bevindingen te helpen bij een zo optimaal mogelijke indeling van de spelers uit deze teams.
  • De selectieperiode is van maandag 12 juni tot zondag 25 juni. Gedurende deze twee weken wordt er drie keer per week getraind en oefenwedstrijden gespeeld op de 2 zaterdagen. De  indeling staat in het trainingsschema op de site vermeld. Dit schema is op te halen via ‘programma’, dan ‘trainingsschema’ , dan ‘zaal’ aanklikken en ‘veld’ van maken en tenslotte via de button ‘hoofdschema’ kom je bij het trainingsschema van de selectiedagen. Er is met de keuze voor deze data getracht zo veel mogelijk rekening te houden met de pinkstervakantie, examenreizen, avondvierdaagse etc. Voor de breedteteams en de jongste jeugd zijn er geen selectietrainingen. Zie het beleid voor de toelichting. 
  • Houd er rekening mee dat er door de Top- en de Subtopteams doorgetraind wordt vanaf het selectiemoment tot aan de start van de zomervakantie. Dit in verband met de korte voorbereidingstijd van het nieuwe seizoen door de late start en einde van de vakantie. 

Instagram