Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Junioren Apr
22

Nieuw indelingsbeleid HV Myra

Nieuws afbeelding
We hebben afgelopen jaar het teamindelingsbeleid zoals we dat in 2017 hebben geïntroduceerd uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten het beleid op een aantal punten aan te passen. In het bijgaande document vind je het volledige nieuwe beleid.

De kernpunten zijn:

•    In de EF en ABCD breedte kijken we naar het team als geheel en proberen we een groep te maken die qua technische kwaliteiten, gedrevenheid, ambitie en vriendschappen goed bij elkaar past. Speelsterkte is dus voor deze teams wel het hoofdcriterium maar niet allesbepalend. Voor de (sub)topteams zijn hockeykwaliteiten en de bijdrage aan de speelsterkte van het team wel de enige criteria.

•    In de EF blijven we net zoals vorig jaar de teams zo veel mogelijk in blokken van twee gelijkwaardige teams indelen, waarbij dus de E1 en E2 even sterk zijn, evenals de E3 en E4 etc. Binnen deze blokken houden we rekening met vriendschappen bij de verdeling van spelers over de teams. Het doel is samenhangende teams te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

•    In de CD gaan we de topteams zo veel mogelijk indelen op leeftijd. Als het aantal spelers het toestaat bestaan de C1 en D1 in principe uit tweedejaarsspelers, en de C2 de D2 uit eerstejaars. Het voordeel hiervan is dat wijzigingen in samenstelling van jaar tot jaar beperkter zijn, waardoor de spelers goed op elkaar ingespeeld raken en een hechter team ontstaat. De breedteteams blijven wel bestaan uit een mix van eerste- en tweedejaarsspelers. We denken dat overgang naar het spelen op een heel veld voor de eerstejaarsspelers wordt vergemakkelijkt door samen met tweedejaarsspelers in een team te spelen. Daarbij zijn de verschillen in ontwikkelingssnelheid tussen vooral de jongere breedtespelers vaak groot. Het mengen van eerste- en tweedejaarsspelers maakt het gemakkelijker daar op in te spelen.

•    Vanaf de B leeftijd worden de verschillen in ontwikkelingssnelheid veel kleiner, en verschuift de nadruk in de teamindeling naar prestaties bij de topteams en naar sociale samenhang bij de breedteteams. In de AB bestaan de (sub)topteams daarom uit zowel eerste- als tweedejaarsspelers, maar streven we er bij de breedte juist naar deze jaarlagen in gescheiden teams in te delen. Het doel is om zo in de A categorie hechte breedteteams bestaande uit spelers uit één jaarlaag te hebben die gemakkelijk samen kunnen doorstromen naar de senioren.

De EF en ABCD breedteteams worden ingedeeld op basis van de beoordelingen die we gedurende het hele seizoen verzamelen bij trainers en (ouder) coaches. De indeling van de ABCD (sub)topteams gebeurt op basis van selectietrainingen, waaraan alle spelers uit de huidige (sub)topteams mogen deelnemen. Spelers uit de breedteteams die ook willen deelnemen krijgen de kans dit aan te geven via de categorieleider. Deze aanmeldingen worden door de Myra Hockey Academy in overleg met de trainers beoordeeld, en de meest geschikte spelers worden vervolgens uitgenodigd aan de selectietraining deel te nemen. Voor E-spelers die uit de 8-tallen doorstromen naar de D is geen selectietraining. Een selectie uit deze groep wordt ingedeeld in een topteam op basis van de beoordelingen die gedurende het seizoen zijn verzameld.

Het aangepaste beleid zal tot een andere indeling in vooral de C en B categorieën leiden. Om het zo soepel mogelijk te kunnen invoeren, zullen we het komende seizoen behandelen als een overgangsperiode waarin de nieuwe aanpak minder strikt wordt toegepast als dat nodig is om de samenhang in teams niet te verstoren. Daarnaast maken de maatregelen rondom het Corona virus het moeilijker het beleid uit te voeren, waardoor we misschien gedwongen worden op sommige punten af te wijken. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk wanneer we  selectietrainingen mogen organiseren. Afhankelijk van het versoepelen van de Corona-maatregelen is er een kans dat deze uiteindelijk niet doorgaan, of pas in de loop van de zomervakantie worden gehouden. We doen in ieder geval onze uiterste best om met de huidige beperkingen het komende seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden, en rekenen op jullie begrip.

TC JuniorenBijlage

Hoodsponsors

Instagram